Q Watch Basis

Med Q Watch Basis får du:

Hurtig reaktion ved alarm, fremme på under 10 minutter.
24 timers overvågning af alarm på døgnbemandet alarmcentral.
Alarmstatus på SMS.
Til- og frakobling af alarm på SMS.
Gratis udskiftning af batterier.
Du betaler kr. 750,- pr. vagtudrykning.

Bestil

Abonnement kr. 199,- pr. måned